MENU
Jesteś tutaj: Oferta

Oferta - Przeglądy kominiarskie

Przewody kominowe to część znajdująca się w praktycznie wszystkich budynkach w naszej strefie klimatycznej. Przewody kominowe mają różne rodzaje – wentylacyjne oraz spalinowe. Przewody kominowe typu wentylacyjnego mają za zadanie zagwarantować niezakłóconą cyrkulację powietrza w budynku. Wymieniane powietrze przychodzi z zewnątrz przez okna oraz kanały nawiewne, a zanieczyszczone jest wciągnięte na zewnątrz kominem oraz odpowiednimi siatkami wentylacyjnymi. Zadaniem kominów spalinowych jest wyprowadzenie na zewnątrz, wysoko ponad dach zanieczyszczeń powstających podczas ocieplania budynku – gazem lub paliwami stałymi.

Czy przegląd komina jest niezbędny?

Zadaniem tych czynności jest zapewnienie czy przewody kominiarskie nadal spisują się bez zarzutu a także rzetelnie robią to, co do nich należy. Często jednak tak nie jest. Przewody kominiarskie tracą przepustowość poprzez różnego rodzaju czynników. Często w kominach wentylacyjnych zamieszkuje ptactwo. Utrudniają tym samym drożność przepływu, stwarzając komin niesprawnym. W przypadku kominów spalinowych ich niesprawność często wynika z nadmiaru sadzy, zebranej w przewodzie. Jest to nieodwracalnym skutkiem spalania paliw stałych, ale może również być skutkiem spalania wilgotnego opału, szczególnie drewna. Sadza jest w stanie wtedy prędko oblepić ściany komina spalinowego, zauważalnie ograniczając jego prześwit. W trakcie gdy kanał spalinowy przewodów kominowych jest zatkany, może dojść do kłopotów – zaczadzenia bądź pożaru.